Van Keulen (1728, kaart 08)
Van Keulen (1728, kaart 08)
Description Paskaart vande Iade Weser en Elve, Met een gedeelte van Emderland, Keydingerland, Holsatia en Ditmarschen, Met alle zyn Eylanden Diepten en Droochte Seer Naauwkeurich opgestelt
Naamen Sommiger Plaatsen in de Weser met Letters aangewesen als a. Hamel Waerder Sandt b. Harger Sandt c. Rieger Sandt d. Blexer Sandt e. Neye Sandt f. Langeluyen Sandt g. Ton Voor't Neye diep h. Ton in 'tVlaeck i. De Solthorne k. 2de Ton op't Vlaeck l. 2de Ton op 't Vlaeck m. Ton Voor Bellensyl n. Ton Voor Smitsteert o. Witte Ton p. Ton op Coes q. Mellen Ton r. 2de Ton op den Dollenhoeck s. Molen Ton t. 2de Ton op den Dollenhoeck v. 2de Ton tegen 'tRoode Sandt w. 1ste Ton tegen 'tRoode Sandt x. Bechr Ton y. Witte Ton z. Witte Ton
Naamen Sommiger Plaatse in de Elve met Letters aangewesen als a. Schor ton b. Cool ton c. Hoeck ton ddd. Tonnen op 't Pelgroms Sand e. Ton voor d'oste f. Iacobs Sandt g. Ton voor 'tFreiburger Sand h. Aselar Sandt i. Grovorder ton k. Bisthortens Sandt l. Lue Sandt m. Lue ton n. Hedtlin Datum:1728 Plaatshttp://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=details&id=2101" target="_blank">Duitsland
Author J. & G. Van Keulen JPG file - 4.10 MB - 7 036 x 6 218 pixels added on 2011-07-281 122 viewsMarine Gazetteer Places on this image:Germany From reference Voogt, C.J.; van Keulen, G. (1728). De Nieuwe Groote Lich... (page [24]) Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License