Blaeu (1612, kaart 01)
Blaeu (1612, kaart 01)
Description Nieuwe beschryvinghe van alle de Eylande ende Gaten der Zee, die gheleghen zyn langs de custen van Vrieslandt Groeninger landt Embderlandt etc van Vlielandt oa tot de Elve toe, nu nieulycx na hare jegewoordighe gheleghentheyt perfectelyck beschreven door Willem Iansz a° 1607 Benaminghe der plaetsen die op de Elve met letteren aenghewese werde A. De Schortonne B. De Rostonne C. De ton op de Meem D. De Grutpot E. De witte ton op de nieuwe gronden F. De noord Elve Datum: 1607 Plaats: Duitsland Author W. J. Blaeu JPG file - 1.03 MB - 1 380 x 2 222 pixels added on 2011-08-101 277 viewsMarine Gazetteer Places on this image:Germany From reference Skelton, R.A.; Blaeu, W.J. (1964). Willem Jansz Blaeu (Wi... (page [11]) Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License