Blaeu (1612, kaart 02)
Blaeu (1612, kaart 02)
Description Nieuwe beschrijvinghe van alle de Eylande en Gaten der Zee, die gekeghe syn langs de custen van Vrieslandt Groeningerlandt, Embderlandt etc. van Vlielandt af tot de Elve toe, nu nieulijx na hara jegenwoordige gheleghentheijt perfectelijk beschreven Benaminge der plaetsen die op de Elve met letteren aengewesen werden A. De Schortonne B. De Rostonne C. De ton op de Meem D. De Grutpot E. De witte ton op de niewe gronden F. De noord Elve Datum: 1612 Plaats: Duitsland Author W. J. Blaeu JPG file - 986.50 kB - 1 351 x 2 236 pixels added on 2011-08-101 238 viewsMarine Gazetteer Places on this image:Germany From reference Skelton, R.A.; Blaeu, W.J. (1964). Willem Jansz Blaeu (Wi... (page [11]) Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License