Blaeu (1612, kaart 25)
Blaeu (1612, kaart 25)
Description Pascaarte vande Belt, verthoonende de Oostersche Zeecuste van Iutlandt, de gelegentheijt vande Melversondt, Wedersont, Item aller Eijlanden, Inwijcken, Droochten, Reven, ende Sanden, En hoemen in't beseijlen van die Gewesten hem voor alle periculen hoeden ende wachten sal = Carte Marine de la Belt, representant les rivages orientaulx de iuthlande, la situation de la Melversonde et Wedersonde, auecq toutes le Isles et goulphes, seicheresses, bancs de sable, et lieux dangereux, et comment navigant en ces quartiers on se gardera et evitera touz perilz et dangiers Datum: 1612 Plaats: Beltzee Author W. J. Blaeu JPG file - 4.07 MB - 6 723 x 3 100 pixels added on 2011-08-111 569 viewsMarine Gazetteer Places on this image:Baelt Sea From reference Skelton, R.A.; Blaeu, W.J. (1964). The Light of Navigatio... (page [238]) Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License