Blaeu (1612, kaart 29)
Blaeu (1612, kaart 29)
Description Beschrijvinghe vande wonderlijcke gebroocken custe van Oost-Vinlant, Item vande noordelijcste deelen van Lijflant, ende de custen van Ruslant aen't uijterste vande Ooster zee geleghen, Hoemen alle plaetsen, aldear beseijlen en alle sorchelijcke clippen, vuijlen, en ondiepten schouwen sal = Description de l'admirable et entrerompue eoste d'Oost finlande Item des parties Septentrionales de Lijflande, et des costes de Russie, situez a la mer de Finlande, monstrant comme en navigant lelong desdictes costes on ij evitera tous escueils, et lieux perilleux Datum: 1612 Plaats: Golf van Finland Author W. J. Blaeu JPG file - 3.76 MB - 6 600 x 3 086 pixels added on 2011-08-111 361 viewsMarine Gazetteer Places on this image:Gulf of Finland From reference Skelton, R.A.; Blaeu, W.J. (1964). The Light of Navigatio... (page [265]) Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License