Marine Gazetteer Search results

Your search for 'X' returned 67 records

     X, Rocher (Rock)
     X, Rock (Rock)
     Xa1 (ICES Areas)
     Xa2 (ICES Areas)
     Xagua Bank (Bank)
     Xai Xai (Inhabited Place)
     Xarraca (Natura 2000 Site of Community Importance (SCI, EU Habitats Directive))
     Xarshit (River)
     Xashupsa (River)
     Xauen Bank (Bank)
     Xb (ICES Areas)
     Xcacel (Marine Protected Area (MPA))
     Xemshin (River)
     Xerota (River)
     Xerson (Town)
     Xhosa Seamount (Seamount(s))
     Xi Jiao (Reef)
     Xiamen (Inhabited Place)
     Xian’e Jiao (Reef)
     Xianbin Jiao (Shoal)
     Xianfa Ansha (Shoal)
     Xianggang (Autonomous Region)
     Xiangkeng (Mangrove)
     Xiangsi Dao (Island)
     Xiaosanmen Xia (Channel)
     Xiaoshanghai Tan (Beach)
     Xiaosuifen He (River)
     Xiaowu Xia (Channel)
     Xiaoxianggang Dao (Island)
     Xiaoxitian Jiao (Reef)
     Xiaozheng Seamount (Seamount(s))
     XIIa1 (ICES Areas)
     XIIa2 (ICES Areas)
     XIIa3 (ICES Areas)
     XIIa4 (ICES Areas)
     XIIb (ICES Areas)
     XIIc (ICES Areas)
     Ximen Ansha (Reef)
     Ximena, Isla (Island)
     Xingfu Wan (Bay)
     Xingu River (River)
     Xinjiang (TDWG - level 4) Synonym standardized to Xinjiang
     Xinjiang (TDWG - level 3)
     Xinyi Ansha (Reef)
     Xinyi Jiao (Reef)
     Xiongmao Dao (Island)
     Xiongnan Jiao (Reef)
     Xipsta (River)
     Xi'sha Drift (Drift)
     Xisha Islands (Archipelago)
     Xishi Jiao (Reef)
     XIVa (ICES Areas)
     XIVb1 (ICES Areas)
     XIVb2 (ICES Areas)
     Xiwang Wan (Bay)
     Xiwei Tan (Reef)
     Xobi (River)
     Xobza (River)
     Xopa (Village)
     Xopa (River)
     Xora River Mouth (Estuary)
     Xorly' (Village)
     Xosta (River)
     Xosta (Town)
     Xufu Guyot (Guyot)
     Xunjiang Ansha (Shoal)
     XYPoint Region C (IOS region)